Chhotubhai Samnani (Rajkot-India)

Chhotubhai Samnani (Rajkot-India)

“Khub khub mubaraki mowla tamari jodi salamat rakhe,
Din duniyana badha sukh nasib kare,
 Tamari zindagi khushiyothi bhari ape... amen...”